Inis Bearachain

Pádraig Seoighe

Pádraig Seoighe

Background | Culra

Cé gur iomaí file a mhair in Inis Bearachain, is ar Phádraicín Tom Seoige a bronnadh an teideal ‘File an Oileáin’. Bhí féith na filíochta sna Seoigigh, is cosúil: Bhí deartháir le Pádraicín, Máirtín, ag cumadh corrphíosa é féin, agus ba uncail é Pádraicín le Tom a’ tSeoige, fear a raibh an-thionchar aige ar an athbheochan a tháinig ar an amhránaíocht agus ar an gcumadóireacht i gConamara ó na hochtóidí ar aghaidh. Tá Amhrán Naomh Pádraig á chasadh anseo dúinn ag Róisín Seoige, amhránaí óg de bhunadh Inis Bearachain.

Though many poets lived in Inis Bearachain, it was Pádraicín Tom Seoige who received the title of ‘File an Oileán’ or ‘Island Poet’. It seems that poetry was in his blood: His brother, Máirtín, also composed poetry, and Pádraicín was an uncle of Tom a’ tSeoige, who greatly influenced the revival of traditional singing and composing in Conamara from the eighties onwards. Róisín Seoige who also has family ties to Inis Bearachain, sings Amhrán Naomh Pádraig here for us.

Locality | An Ceantar Áitiuil

Inis Bearachain (ag breathnú amach ar Inis Bearachain)

Map

Poems | Na Danta

Amhrán Naomh Pádraig

Amhrán Naomh Pádraig